Acte constituire fundatie

Infiintari

Societati

HOME
SERVICII
ACTE
TARIFE
CONTACT
Infiinteaza-ti firma si iti oferim o reducere de 10% la crearea site-ului.

Oferta valabila prin
partenerii nostri
 


ACTE
Acum suntem mai aproape de tine.
Ne-am deschis un birou si in Constanta
Persoane Juridice


Persoane Fizice

Persoane juridice

Acte necesare pentru constituire fundatie
 • 1. Cerere adresata Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul fundatia;
 • 2. Act Constitutiv si Statut:
 • 2.1. Se incheie obligatoriu in forma autentica (la notar) costuri estimate: 12.000.000 lei vechi
 • 2.2. Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 • a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • b) scopul fundatiei;
 • c) denumirea fundatiei;
 • d) sediul fundatiei;
 • e) durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • f) patrimoniul initial al fundatiei (min. 3500 RON);
 • g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 • h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
 • i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
 • (3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 • a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
 • b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
 • c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
 • d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
 • e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
 • f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei;
 • g) semnaturile membrilor fondatori.
 • 3. Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat, in cazul in care sediul este situat intr-un imobil unde este constituita asociatie de proprietari ori locatari este necesar acordul asociatiei de proprietari/locatari ori o declaratie pe proprie raspundere a proprietarului prin care atesta faptul ca in mobilul respectiv nu este constituita asociatie de proprietari/locatari iar spatiul nu are destinatie de locuinta.
 • 4. Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC sau alta banca, aport minim 35.000.000 lei vechi (3500 RON)
 • 5. Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei ( 50.000 lei - se achita la Trezoreria Sector 5 ) NB: valabila doar trei luni - eliberare in 5 zile
 • 6. Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar: 190.000 lei + 3000 lei
 • 7. Caziere fiscale ale membrilor fondatori: 50.000 - in 10 zile lucratoare//200.000 - in 5 zile lucratoare, pentru fiecare membru fondator - se elibereaza de catre Directia Judeteana a Finantelor Publice. Taxele aferente eliberarii certificatelor fiscale se achita la trezoreria din raza de domiciliu. NB: valabile doar 15 zile calendaristice
 • 8. Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie/autorizatie + copie CI/BI)
Infiintari societati| Infiintare societate comerciala| Infiintare asociatii familiale| Acte infiintare societate comerciala
Inspectoratul teritorial de munca bucuresti | Constituire asociatie non guvernamentala| Acte constituire fundatie
Acte infiintare fundatie| Acte infiintare societati comerciale|Persoana fizica autorizata|Tarife infiintare firma
Avocat infiintare firme - Contact|Harta Sitelui